קשת – למידה מבוססת רגש היא תוכנית חינוכית הפועלת לקידום ולשכלול השפה הרגשית במוסד החינוכי. התוכנית מציעה כלים אופרטיביים מותאמי־גיל, שיאפשרו לילדים ולבני נוער להבין את התחושות השונות העולות בהם במצבי חיים שונים, עם דגש על החיבור בין התחושה הפיזית לרגש.

לתפיסתנו, ההתבוננות וההבנה של תחושות פנימיות אלה יאפשרו גם להסיק מהם את הצרכים שלנו ולאתר בבהירות דרכים יעילות להתמודדות רגשית. התוכנית מקנה כלים פשוטים, בצורה משחקית וחווייתית, בנושאי תקשורת אישית ובין־אישית, ותומכת ביצירת אקלים חברתי מיטבי במוסד החינוכי.

תוכנית קשת מאפשרת לילדים ובני נוער לשכלל את המודעות הרגשית שלהם, במטרה לטפח עוצמה אישית ולהכיר בחוסנם הפנימי. במקום שבו תוטמע התוכנית יתאפשרו דיאלוג מקרב, שיח רגשי איכותי ומניעה של התנהגויות מסכנות.

הפעילות מותאמת לתלמידים במוסדות החינוך השונים (ממלכתי, ממלכתי־דתי, חנ"מ וכלל המגזרים) החל מהגיל הרך, דרך בתי הספר היסודיים ועד חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים. היא מותאמת לשלב ההתפתחותי ולאתגרים הרגשיים והחברתיים הפוגשים את התלמידים בכל שכבות הגיל.

 

קשת – למידה מבוססת רגש היא תוכנית חינוכית הפועלת לקידום ולשכלול השפה הרגשית במוסד החינוכי. התוכנית מציעה כלים אופרטיביים מותאמי־גיל, שיאפשרו לילדים ולבני נוער להבין את התחושות השונות העולות בהם במצבי חיים שונים, עם דגש על החיבור בין התחושה הפיזית לרגש.

לתפיסתנו, ההתבוננות וההבנה של תחושות פנימיות אלה יאפשרו גם להסיק מהם הצרכים שלנו ולאתר בבהירות דרכים יעילות להתמודדות רגשית. התוכנית מקנה כלים פשוטים, בצורה משחקית וחווייתית, בנושאי תקשורת אישית ובין־אישית, ותומכת ביצירת אקלים חברתי מיטבי במוסד החינוכי.

תוכנית קשת מאפשרת לילדים ובני נוער לשכלל את המודעות הרגשית שלהם, במטרה לטפח עוצמה אישית ולהכיר בחוסנם הפנימי. במקום שבו תוטמע התוכנית יתאפשרו דיאלוג מקרב, שיח רגשי איכותי ומניעה של התנהגויות מסכנות.

הפעילות מותאמת לתלמידים במוסדות החינוך השונים (ממלכתי, ממלכתי־דתי, חנ"מ וכלל המגזרים) החל מהגיל הרך, דרך בתי הספר היסודיים ועד חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים. היא מותאמת לשלב ההתפתחותי ולאתגרים הרגשיים והחברתיים הפוגשים את התלמידים בכל שכבות הגיל.

 

קשת למידה מבוססת רגש | קשת בגיל הרך

קשת גיל רך