מעגלי ק.ש.ת - קשיבות שיתוף תמיכה

תכנית מעגלי ק.ש.ת – קשיבות, שיתוף ותמיכה מייצרת מעטפת רחבה ותומכת המקדמת בניית שפה המעודדת אותנו לתקשורת והבנה רגשית אל מול עצמנו ולאחר מכן אל מול האחר שמולנו. מטרת התוכנית להבין את התחושות השונות העולות בנו במצבי חיים שונים, לתרגל הבנה של אותן התחושות ולשיימן לרגשות השונים. לפי תפיסתנו, דרך הבנה והכרה בתחושותיי ורגשותיי ניתן לאתר בבהירות דרכים להתמודדות רגשית מיטבית

בתוכניות נפעל לשכלול המודעות הרגשית במטרה לטפח אדם בעל גרעין עוצמה אישי המצליח להצמיח את עצמו ולהכיר בחוסנו הפנימי. במקום בו תכנית מעגלי ק.ש.ת תוטמע יתאפשר דיאלוג מקרב, שיח רגשי איכותי ומניעת התנהגויות סיכון

הפעילות מותאמת לתלמידים בשלל מוסדות החינוך השונים (ממלכתי, ממלכתי-דתי, חנ"מ, כלל המגזרים) החל בגיל הרך וכלה בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. התכנית מותאמת לשלב ההתפתחותי והאתגרים הרגשיים והחברתיים הפוגשים את התלמידים בכל שכבת גיל